teksten voor websites

Teksten voor websites die scoren

Bij TEKSTEN VOOR WEBSITES schijven we… Jawel, teksten voor websites. Maar ‘webteksten’ is een breed begrip. Veel mensen nemen contact met ons op met de opdracht: ‘ We willen hoger in Google en zoeken hiervoor webteksten. Ho! stop! Wie hoger in Google wil komen heeft niet genoeg aan goede webteksten alleen. Daarom neem ik je in dit blog mee naar naar meer inzicht ik wat je nodig hebt om de SERP te domineren, en wat wij van TEKSTEN VOOR WEBSITES daarin kunnen betekenen.

7 tips vo7 tips voor killer meta discriptions

Is een meta discription belangrijk?

7 tips voor een killer meta tag. Is een meta discription belangrijk? Een meta-beschrijving heeft geen directe invloed op de ranking, maar is wel van invloed op het klikgedrag van menselijke lezers. Zie de meta discription als een elevator pitch en vat de kern van pagina met precies het juiste aantal woorden samen voor een goede eerste indruk. Met deze tips gaat het lukken.