(Waarom voetbal en vla geen match zijn)

Conversieratio verhogen met slechts 4 vragen

“Hoe kan ik mijn conversieratio verhogen?” “Hoe kan ik ervoor zorgen dat bezoekers een call to action opvolgen?” Deze 4 conversie verhogende tips helpen je op weg.

First things first. Wat betekent conversieratio? De conversieratio geeft inzicht in het percentage websitebezoekers dat overgaat tot een daadwerkelijke aanvraag, inschrijving of aankoop. Je kunt dit berekenen door het aantal conversies te delen door het aantal websitebezoekers.

Conversie verhogen zonder monitoren

Wil je een precies percentage weten, dan zul je het aantal webbezoekers moeten monitoren. Is dat voor jouw website of tijdsbesteding een brug te ver? Geen nood. Wanneer je de tips die ik je zo geef inzet zie je ook aan het toenemen van conversie dat ze werken.

Waar het om gaat is dat je dieper nadenkt over wat jouw klanten drijft. Wanneer je dat weet, heb je materiaal in handen die de conversie kan verhogen.

Conversieratio verhogen

Hoe pak je het aan?

Bij het schrijven van een landingspagina werk je toe naar de zogenaamde call to action. De content is erop gericht bezoekers te verleiden tot het doen van een aankoop, het aanvragen van informatie of bijvoorbeeld het downloaden van een PDF of e-paper.

Meer conversie aan de hand van 4 vragen

Als aanbieder denk je al snel dat klanten even enthousiast over jouw dienst of product zijn als je dat zelf bent. Laten we aan de hand van vier vragen eens kijken of die veronderstelling eigenlijk wel klopt. Daar gaan we…

Wat is conversieratio?
De conversieratio geeft het percentage websitebezoekers weer dat overgaat tot een daadwerkelijke aanvraag, inschrijving of aankoop. Wil je het conversieratio verhogen denk dan bij het creëren van content na over deze vier vragen:

1.Wie is mijn publiek?
2.Voor welk probleem zoekt mijn doelgroep een antwoord of oplossing?
3.Welke emotie drijft mijn doelgroep?
4.Welke emotie verkoop ik?

Vraag 1. Weet ik wie mijn publiek is?

Wie zijn publiek kent, kan zijn conversieratio verhogen. Klassieke indelingen als leeftijdscategorie, geslacht, nationaliteit, inkomen, overtuigingen en gewoonten zijn een mooi begin, maar niet voldoende. Ze geven geen inzicht in klantbehoeften. Wees niet bang om klanten en prospects om feedback te vragen. Waarom kozen ze voor jou? Of juist op het laatste moment toch niet? Daarmee leer je jouw publiek beter kennen. Inzicht krijgen in klantoverwegingen waar je als enthousiaste aanbieder zelf niet aan denkt, zijn ontzettend waardevol. Het is een van de sleutel tot het verhogen van conversie.

Een bekend voorbeeld van onvoldoende op de hoogte zijn van klantoverwegingen, is een eind jaren negentig campagne van de Melkunie. Om meer mannen aan de vla te krijgen, werd diep nagedacht over wat de doelgroep ‘mannen’ zoal aantrekkelijk vindt. Ze kwamen uit op voetbal. Dit resulteerde in de lancering van wat duurdere pakken sponsor-vla met daarop logo’s van bekende voetbalclubs. Perfect toch? Vanille voor voetbal. Wat geld naar clubkassen en meer mannen aan de vla. De actie flopte. Waarom? Bij de doelgroep ‘mannen’ ging het er niet in om voetbal te associëren met zoiets softs als vla. Er een Ajax of Feyenoord-label aanhangen kon dit niet veranderen.

Vraag 2. Op welke vraag wil mijn doelgroep een antwoord?

Wie zijn bezoekers een passend antwoord op een passende oplossing voor een probleem kan bieden, maakt van bezoekers klanten. Welke voordelen verwacht jouw doelgroep van jou te krijgen? Bedenk dat het daarbij lang niet altijd gaat om financiële voordelen. Ook aansluiting vinden bij de juiste partij en deelnemen aan een netwerk is een voordeel. Net als service ontvangen, exclusiviteit, luxe, erkenning of gemak ervaren of bevestigd worden in een ‘ons-kent-ons-gevoel’. You name it.

Vraag 3. Welk mechanisme drijft mijn doelgroep?

Voor bezoekers bereid zijn om op een bestel- of aanvraagbutton te klikken, willen ze – al dan niet onbewust- antwoord op de vraag: ‘What’s in it for me’. Stel jezelf deze vraag eens vanuit de klantpositie. Vervolgens ga je een stapje verder. Het antwoord dat in je opkomt beantwoord je met de vraag: ‘Ja, en dan?’ Deze methode geeft meer inzicht in achterliggende klantbehoeften.

Voorbeeld? What’s in it for me wanneer ik inga op deze aanbieding en akkoord ga met aanmelding op de nieuwsbrief? In eerste instantie kunnen de antwoorden zijn: ‘Ik bespaar geld’, ‘Dit lijkt een antwoord op mijn probleem’ of ‘Via de nieuwsbrief blijf ik op de hoogte’. Aanvullend denk je na over de vervolgvraag: ‘Ja, en verder?’ In tweede instantie zou je daarmee kunnen uitkomen op diepere klantbehoeften als:

  • ‘Dit bedrijf lijkt me te begrijpen’
  • ‘Ik wil luxe/comfort ervaren, het liefst via koopjes’
  • ‘Via de nieuwsbrief kan ik mijn eigen kennis over dit thema vergroten’

 ‘Verlost worden van een probleem’, ‘graag koopjes scoren’, ‘luxe willen ervaren’ en ‘expertise willen vergroten’ zijn in dit voorbeeld de achterliggende behoeften. Nu je deze te pakken hebt, weet je waar je op zou moeten inspelen bij het creëren van content.

Kennis over achterliggende klantbehoeften is de sleutel voor het verhogen van conversie. Ga ermee aan de slag bij het creëren van content. Schets hoe jouw dienst of product het leven van jouw doelgroep leuker of makkelijker maakt.

Vraag 4. Wat verkoop ik eigenlijk?

Goed, nu je hebt nagedacht over wie je doelgroep eigenlijk is en welke (achterliggende) behoeften er spelen, kun je een passend antwoord bieden. Verkoop je een fiets, of verkoop je lichtgewicht voortbewegen? Verkoop je soep of een gezellige warme maaltijd voor het hele gezin?

Conclusie

Om de conversieratio te verhogen is het belangrijk om te begrijpen wat je éigenlijk verkoopt. Besteed aandacht aan het achterhalen van de werkelijke vragen of behoeften van jouw doelgroep. Weet je ook nog het vertrouwen van jouw doelgroep te winnen, dan heb je mooie tools in handen die de conversie verhogen.

seo-webteksten laten schrijven

Meer blogs