Naar belangrijke Google-updates wordt binnen de SEO-wereld altijd met spanning uitgekeken. Omdat Google per jaar duizenden kleine algoritme-updates doorvoert, staan ze niet allemaal in de belangsteling. Maar elk jaar zit er ook een tussen die ‘het SEO-spel’ behoorlijk aanscherpt. In mei 2021 rolt de nieuwste belangrijke Google update uit. Wat mij betreft een mooi moment voor een terugblik. Van Panda tot de aangekondigde Core Web Vitals update, dit zijn de meest belangrijke updates Google updates van de afgelopen 10 jaar.

Panda (23 februari 2011) 

Zo rustig en onschuldig als echte panda’s eruit zien, zo meedogenloos was Googles Panda. Google ontwierp de update om sites van slechte kwaliteit uit de ranking te weren. Sites met originele inhoud en relevante, doordachte informatie kregen hierdoor een betere positie. De algoritmische verbetering liet een dag na de lancering al een optimalisatie binnen het zoekresultaat zien van 11,8%. 

Wat was nieuw na Panda?


Panda wordt gezien als een van de meest belangrijke Google-updates. Na de update was Google in staat om de menselijke kwaliteitsbeoordeling mee te laten wegen in de beoordeling of een pagina oké is of niet. Dit kan het algoritme doen omdat het kan meten hoelang een bezoeker op de site blijft. Ook linkverwijzingen vanuit websites konden beter op kwaliteit beoordeeld worden. Panda heeft ervoor gezorgd dat websitebeheerders die het dachten te redden met keyword stuffing en het kopen van dubieuze linkjes, hun strategie moesten aanpassen. Een belangrijke stap. Slechte content is voor menselijke lezers immers net zo aantrekkelijk als kauwen op een stuk bamboe.

Penguin (24 april 2012) 

Ondertussen is Google sinds het uitrollen van algoritme-update Penguin (wat heeft Google met diersoorten?) in 2012 nog beter in staat onnatuurlijke content te herkennen en te weren. Eerst werd Penguin tussen 2012 en 2016 nog minimaal 10 keer geoptimaliseerd, voordat het in 2017 onderdeel ging uitmaken van het core-algoritme.

Wat was nieuw?

Penguin is een uitgediepte versie van Panda. Net zoals een pinguïn dieper kan duiken dan een Panda, is ook Google na deze belangrijke update beter in staat om te kijken of links die gebruikt worden voor linkbuilding van de juiste relevantie en kwaliteit zijn. Links moet je verdienen. Je mag ze niet kopen en links mogen ook niet afkomstig zijn uit linkuitwisselingsprogramma’s of software voor automatische linkgeneratie.

Hummingbird (26 september 2013) 

Hummingbird werd ontworpen om de betekenis van woorden beter te kunnen begrijpen. Anders dan bij Panda en Penguin bracht deze update geen schokkende veranderingen binnen de SERP met zich mee.

Wat heeft deze update veroorzaakt?

De update bleek een belangrijke stap in het kunnen begrijpen van menselijke taal en de manier waarop mensen zoeken. Dit is onder andere belangrijk omdat de manier waarop mensen zoeken steeds een beetje wijzigt. Niet alleen zijn er steeds meer opdrachten om te verwerken, de woorden en termen die mensen ingeven veranderen ook. Onder andere dankzij voice search. Dankzij Hummingbird kan Google complexe zinnen beter begrijpen. Ook kunnen woorden met een dubbele betekenis veel beter in de juiste context geplaatst worden.

Pigeon (24 juli 2014) 

Net als echte duiven is ook de Pigeon van Google geweldig in het herkennen van locaties. De update werd aan het Google-zoekalgoritme toegevoegd om bezoekers te helpen bij het vinden van lokale aanbieders. Om dit goed te kunnen doen ‘vliegt’ dit algoritme langs honderden af te vinken posities binnen zowel Google Search als Google Maps.

Wat wilde Google met deze update?

Het idee is dat kleine, lokaal werkende bedrijven, net zo goed een plaats verdienen binnen de zoekresultaten als nationaal of zelfs internationaal werkende ondernemingen met mega marketingbudgetten. Kleinere, lokaal werkende bedrijven met een sterke organische aanwezigheid (SEO) worden sinds de update beter herkend en worden beloond met een betere zichtbaarheid tussen andere regionale aanbieders.

Mobile-first update was een van de meeste belangrijke Google-updates tot nu toe
Mobile-first update was een van de meeste belangrijke Google-updates tot nu toe

Mobile-first update (21 april 2015) 

En daar was hij dan! Sinds 21 april 2015 zorgt de Mobile-first-update ervoor dat Google hogere prioriteit geeft aan mobielvriendelijke websites. Destijds sprak Google over een ‘aanzienlijke impact in onze zoekresultaten’. En dat is ook zo gebleken, want deze grote en belangrijke Google-update heeft het online landschap voorgoed veranderd.

Wat ging er anders na deze update?

Alles! De update was het startschot naar het mobile-first-tijdperk. Omdat Google sinds de update rekening houdt met goede zichtbaarheid vanaf mobieltjes en tablets is sinds de update het hebben van een mobile-responsive-webdesign een must.

RankBrain (2015)

Schreef ik net nog dat de ‘Mobile-first-update’ de meest belangrijke Google update was? Dan kom ik daar nu direct op terug. De grootste impact moet worden toegeschreven aan RankBrain.  Omdat het hierbij gaat om Artificial Intelligence (AI) kan RankBrain zelf Google-algoritmen aanpassen. RankBrain maakt onderdeel uit van het core-algoritme, waarmee het Google helpt bij het beter begrijpen en verwerken van zoekopdrachten. In het lanceringsjaar 2015 gaf Google aan dat RankBrain bij 15% van de zoekopdrachten betrokken was. De ontwikkeling ging snel, want sinds 2016 is dit 100%.

Wat werd anders na de RankBrain-update?

RankBrain is intelligent (machine learning). Dit is een groot verschil met eerdere Google-updates. Het doel van de update was om vraagstellingen beter te begrijpen zodat antwoorden nog beter aansluiten op wat bezoekers zoeken. Dankzij RankBrain leert Google hoe gebruikers omgaan met een aangeboden pagina: de User Experience (UX) genaamd. De gebruikerservaring wordt gezien als een indicatie of Google de juiste pagina heeft aangeboden. RankBrain is een formule die wil vergelijken. Met de komst van RankBrain zijn voor Google teksten met synoniemen voor het zoekwoord en long tail zoekwoorden interessanter en belangrijker.

BERT (12 december 2019)

Als copywriter is BERT mijn persoonlijke favoriet. BERT staat voor Bidirectional Encoder Representations from Transformers. Met deze update is Google in staat natuurlijk taalgebruik te begrijpen.  Ook de BERT-update helpt Google om de context van een tekst beter te begrijpen.

Wat is er anders na deze Google update?

BERT begrijpt dat voorzetsels en tussenvoegsels onderdeel kunnen uitmaken van een zoekterm. SEO-tekstschrijvers hoeven geen kromme zinnen meer te schrijven om invloed uit te oefenen op de zoekresultaten. Maar even belangrijk: BERT sluit goed aan op de toename van gesproken zoekopdrachten die op natuurlijke wijze, in volzinnen worden ingegeven.

Nieuwe Google update aangekondigd voor mei 2021

Voor mei 2021 heeft Google een nieuwe belangrijke update aangekondigd. Het gaat om een page experience of Core Web Vitals update. Google wil namelijk de bezoekerservaring nog zwaarder laten meewegen. Nadat de update is uitgerold kan Google de bezoekerservaring meten aan de hand van drie waarden:

  • Largest Contentful Paint (LCP)
  • First Input Delay (FID)
  • Cumulative Layout Shift (CLS).

LCP gaat over de laadtijd van de grootste afbeelding of het grootste blok van de aangeboden pagina. Google vindt alles onder 2,5 seconden oké. Bij FID wordt gemeten hoe snel een actie op een pagina is uit te voeren. Het doorklikken via een button bijvoorbeeld. Schrik niet, Google vindt dat dit maximaal 100ms mag duren. CLS gaat over de visuele stabiliteit van de website bij het laden van pagina’s. Met andere woorden: het verspringen van plaatjes, blokken of buttons is not done. Samengevat zullen stabiele websites met een snelle laadtijd beloond gaan worden met een hogere ranking.

Tot slot: vind je het interessant om meer over belangrijke Google-updates te weten, dan vind je veel informatie op developers.google.com.

De meest belangrijke Google-updates van de afgelopen 10 jaar
Google zegt dat algoritme-updates een dagelijkse gang van zaken zijn. Bijna altijd gaat het om kleine, niet noemenswaardige updates. Echt belangrijke Google-updates komen minder vaak voor. Het is een kwestie van tijd tot de volgende SEO-shock-update wordt aangekondigd.

Meer blogs

Doet de lengte van een SEO-page title ertoe?
Hoe schrijf je SEO-content?
Zo herschrijf je content (6 tips)